آموزشگاه علمی، آزاد جهش

مرکز ثبت‌نام کنکور

آدرس : بلوار بعثت، نرسیده به چهار راه پژوهش، روبروی استخر آبیاران

مسئول ثبت‌نام : آقای اکبری 

تلفن : 5812 838 3 – 081

مرکز ثبت‌نام چرتکه – رباتیک

آدرس : میدان جهاد، ابتدای خیابان جهاد، کوچه شهید رستمی

مسئول ثبت‌نام : خانم بختیاری

تلفن : ****

دبستان

آدرس : میدان جهاد، ابتدای خیابان جهاد، کوچه شهید رستمی

مدیر : خانم دانشفر

تلفن : ***

دبیرستان

آدرس : بلوار بعثت، روبروی استخر آبیاران، دبیرستان جهش

مدیر : خانم سفری

تلفن : 5812 838 3 – 081