1-دوره محاسبات ذهنی با چرتکه

دوره آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه‌ شامل 10 ترم 2 ماهه و ۲ جلسه در هفته برگزار می‌شوند و ویژه سنین 5 تا 12 سال می‌باشد.
دانش آموز بعد از پایان این دوره قادر خواهد بود 4 عمل اصلی: جمع، تفریق، ضرب و تقسیمِ چهار رقمی را بصورت ذهنی و در زمانی بسیار کوتاه انجام دهد.

این دوره به سه صورت زیر با توجه به درخواست دانش اموز برگزار می گردد:
حضوری : 8 جلسه در اموزشگاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی
نیمه حضوری: 4 جلسه آنلاین و 4 جلسه حضوری در اموزشگاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی
آنلاین: 8 جلسه آنلاین

2-دوره محاسبات سریع ریاضی

دوره آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه‌ شامل 10 ترم 2 ماهه می‌باشد و ویژه سنین 12 تا 18 سال می‌باشد.
دانش آموز بعد از پایان این دوره قادر خواهد بود ۴ عمل اصلی: جمع، تفریق، ضرب و تقسیمِ چهار رقمی را بصورت ذهنی و در زمانی بسیار کوتاه انجام دهد.

این دوره به سه صورت زیر با توجه به درخواست دانش اموز برگزار می گردد:
حضوری : 8 جلسه در اموزشگاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی
نیمه حضوری: 4 جلسه آنلاین و 4 جلسه حضوری در اموزشگاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی
آنلاین: 8 جلسه آنلاین